CAZZOTTI -HURTOWNIA INTERNETOWA

Rejestracja klienta.

Adres firmy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BILLCEE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzgowie (kod pocztowy 95-030), przy ulicy Rzemieślniczej 35, Pasaż Centralny 31 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00005177196 NIP:7322173804 REGON 1018211233 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Aslan Davuthan e-mail: kontakt@cazzotti.pl w celu założenia i utrzymywania mojego konta użytkownika na warunkach opisanych w REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Hurtownię internetową działającą pod adresem www.cazzotti.pl zwaną dalej „Hurtownią internetową” prowadzonym przez BILLCEE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzgowie (kod pocztowy 95-030), przy ulicy Rzemieślniczej 35, Pasaż Centralny 31 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00005177196 NIP:7322173804 REGON 101821233 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Aslan Davuthan e-mail: kontakt@cazzotti.pl Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez BILLCEE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzgowie (kod pocztowy 95-030), przy ulicy Rzemieślniczej 35, Pasaż Centralny 31 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00005177196, NIP:7322173804 REGON 1018211233 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Aslan Davuthan e-mail: kontakt@cazzotti.pl i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.